Telefoon: 0591-354251 | Vanaf heden gratis WiFi !
  • De Pierewaaijer

Op het taluud van de kruising voor het Roswinkeler kanaal staat een bescheiden gedenkpaal met een Lindeboompje. Het is een initiatief van de nazaten die hiermee het aandenken aan de persoon Pierewaaijer in ere wil houden. Pierewaaijer was een van de eerste pioniers in het Roswinkelerveen. Hij woonde met zijn gezin aan de nieuwe weg naar Emmen ter hoogte van de Nieuwe Schutting te midden van het verlaten en uitgestrekte Roswinkelerveen.

Zijn bekendheid ontleende Pierewaaijer aan de ”stille knip” (een schenkerij zonder vergunning) die op de doorgaande route dwars door het veen veel aanloop had. Hier kon je goed koop ”foesel” drinken, de illegaal gestookte veenje- never bij uitstek. Pierewaaijer was een kleurrijk en vrijgevochten figuur die geheel paste in de desperadosfeer van de pionierstijd in het veengebied. Het verhaal gaat dat hij als deserteur van de veldtocht uit Rusland terug- keerde en zich in het Roswinkelerveen vestigde om zich schuil te houden voor het Franse leger. Pierewaaijer blonk verder uit in zijn ”practical jokes” en in een toegewijde muzikaliteit op zijn trekharmonica. Om zijn militaire loop- baan te verzwijgen liet hij zich bij de gemeente Emmen inschrijven onder zijn nieuwe schuilnaam ”Pierewaaijer”. Hij is de stamvader van een indrukwekkend nageslacht dat zich over heel Nederland en daarbuiten heeft verspreid.

  • Geschiedenis Roswinkel

Roswinkel is gelegen tussen  Emmercompascuum en Ter Apel dichtbij de Duitse grens en is de meest noordelijke plaats van de gemeente Emmen.  Het dorp is ±800 jaar geleden ontstaan op een uit- loper van het Westerwoldse zandgebied te midden van een uitgebreid veengebied dat zich uitstrekte tot aan de Hondsrug. In natte jaargetijden was de verbinding met de Hondsrug soms een half jaar verbroken.

Het oudste bouwwerk is de Hervormde kerk die in 1759 werd gebouwd. Tegenover de kerk staat de uit 1877 stammende parochie.In mei vind de in ere herstel- de ”Meimarkt”plaats en in augustus de ”Oostdag”. Roswinkel heeft c.a. 900 inwoners en is daarmee het kleinste buitendorp van de gemeente Emmen.